De mens binnen uw organisatie

Team ontwikkeling

In alle organisatie wordt gewerkt in teams. Toch is het rendement van een team vaak onder de maat. FoureX gelooft in de kracht van diversiteit binnen teams en ondersteunt u graag bij het versterken van uw teams.


Een heldere visie over wat de organisatie nastreeft en wat daarbij de bijdrage is van de medewerkers, creëert een gemeenschappelijk doel en geeft het werk betekenis. Daarbij is het meer motiverend als in de formulering van de visie ook de relatie gelegd wordt met wat medewerkers belangrijk vinden.


Trainingsaccenten kunnen zijn:


inter-persoonlijke processen (sociale contacten) verbeteren;

een zelfsturend team ontwikkelen;

feedback geven en ontvangen mogelijk maken;

vertrouwen geven en krijgen;

verbeteren van het zelfvertrouwen (team performance);het zelfbeeld van de groep en individu verduidelijken;

leren omgaan met organisatieveranderingen.

De machtige rol van de sociale invloed.


FoureX is gericht op interventies die inzicht geven in de samenwerkingsniveaus tussen de leidinggevende, het team en de individuele medewerker.

Voordat FoureX kan starten met het diagnosticeren van de bekwaamheden en betrokkenheid in relatie tot de taken en doelstellingen van de medewerkers worden eerst de groepsdynamische processen inzichtelijk gemaakt.


Het is de bedoeling dat het team inzicht krijgt in de machtige rol van de sociale invloed.

Te behandelende onderwerpen zijn:


- het individu in de groep;

- groepsvorming;

- groepsontwikkeling;

- communicatie;

- bewuste feedback.terug
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Delicious